Luke 7:36-50 | May 26, 2024 | Fei Sheh Watch Video
May 21, 2023 | Matthew 7:13-29 | Fei Sheh Watch Video
November 20, 2022 | Phillipians 3:7-11 and Isaiah 53:3-7 | Fei Sheh, Ministry Intern
July 24, 2022 | Psalm 119 | Fei Sheh, Ministry Intern
March 27th, 2022 | John 13:12-17 | Fei Sheh | Series: The Living Word
February 20, 2022 | John 10:1-10 | Fei Sheh | Series: The Living Word